Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - rozporządzenie RODO, korzystanie z Internetowego Biura Obsługi Płatnika (IBOP) udostępnionego przez stronę https://ibop.mpo.krakow.pl/, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO, przez Prezydenta Miasta Krakowa, z siedzibą 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4, w celach podatkowych.